Nasza oferta

Biuro rachunkowe LEW specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług);
 • rozliczenie właścicieli;
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Obsługa kadrowo płacowa

 • teczki osobowe;
 • przygotowywanie list płac;
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
 • deklaracji ZUS i US;
 • deklaracji PFRON;
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia;
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP;
 • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Rejestracje działalności gospodarczej

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • spółki cywilne;
 • spółki osobowe;
 • spółki partnerskie;
 • spółki handlowe.

Cennik

Uproszczona księgowość

Księga przychodów i rozchodów, oraz ryczałt

Prowadzenie księgowości - stałe honorarium w wysokości:

 • 200 zł netto miesięcznie przy ilości dokumentów księgowych do 40 sztuk miesięcznie,
 • 300 zł netto miesięcznie przy ilości dokumentów księgowych od 41 do 70 sztuk miesięcznie,
 • 400 zł netto miesięcznie przy ilości dokumentów księgowych od 71 do 100 sztuk miesięcznie,
 • 500 zł netto miesięcznie przy ilości dokumentów księgowych powyżej 100 sztuk miesięcznie,

Pełna obsługa kadrowo - płacowa pracownika:

 • zatrudnionego na dowolną umowę: 40 zł netto miesięcznie

Prowadzenie ewidencji środków trwałych:

 • 19 zł netto miesięcznie za każdy środek trwały wprowadzony do ewidencji, w okresie jego amortyzacji.

Pełna księgowość

Księgi rachunkowe

Prowadzenie księgowości - stałe honorarium w wysokości:

 • 600 zł netto miesięcznie przy ilości do 40 wpisów w dzienniku księgowań miesięcznie,
 • 750 zł netto miesięcznie przy ilości od 41 do 70 wpisów w dzienniku księgowań miesięcznie,
 • 900 zł netto miesięcznie przy ilości od 71 do 100 wpisów w dzienniku księgowań miesięcznie,
 • 1000 zł netto miesięcznie przy ilości wpisów w dzienniku księgowań powyżej 100 pozycji miesięcznie.

Pełna obsługa kadrowo - płacowa pracownika:

 • zatrudnionego na dowolną umowę: 40 zł netto miesięcznie

Prowadzenie ewidencji środków trwałych:

 • 19 zł netto miesięcznie za każdy środek trwały wprowadzony do ewidencji, w okresie jego amortyzacji.

Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów lub towarów: 699 zł netto miesięcznie.

Ceny za świadczone usługi ustalamy indywidualnie podczas spotkania. Dla nowych klientów, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą proponujemy atrakcyjne rabaty w pierwszym roku.