Nasza oferta

Biuro Rachunkowe LEW specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadrowo - płacowych.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia;
 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług);
 • rozliczenie właścicieli;
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Obsługa kadrowo płacowa

 • teczki osobowe;
 • przygotowywanie list płac;
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
 • deklaracji ZUS i US;
 • deklaracji PFRON;
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia;
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP;
 • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Rejestracje działalności gospodarczej

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • spółki cywilne;
 • spółki osobowe;
 • spółki partnerskie;
 • spółki handlowe.

Cennik

Uproszczona księgowość

Księga przychodów i rozchodów, oraz ryczałt

Prowadzenie księgowości - stałe honorarium w wysokości:

 • od 250 zł netto miesięcznie przy ilości dokumentów księgowych do 20 wpisów miesięcznie,
 • od 360 zł netto miesięcznie przy ilości dokumentów księgowych od 21 do 60 wpisów miesięcznie,
 • od 480 zł netto miesięcznie przy ilości dokumentów księgowych od 61 do 90 wpisów miesięcznie,
 • od 600 zł netto miesięcznie przy ilości dokumentów księgowych powyżej 90 wpisów miesięcznie,

Pełna obsługa kadrowo - płacowa pracownika:

 • zatrudnionego na dowolną umowę: 40 zł netto miesięcznie

Prowadzenie ewidencji środków trwałych:

 • 25 zł netto miesięcznie za każdy środek trwały wprowadzony do ewidencji, w okresie jego amortyzacji.

Pełna księgowość

Księgi rachunkowe

Prowadzenie księgowości - stałe honorarium w wysokości:

 • od 600 zł netto miesięcznie przy ilości do 30 wpisów w dzienniku księgowań miesięcznie,
 • od 800 zł netto miesięcznie przy ilości od 31 do 70 wpisów w dzienniku księgowań miesięcznie,
 • od 1000 zł netto miesięcznie przy ilości od 71 do 90 wpisów w dzienniku księgowań miesięcznie,
 • od 1500 zł netto miesięcznie przy ilości wpisów w dzienniku księgowań powyżej 90 pozycji miesięcznie.

Pełna obsługa kadrowo - płacowa pracownika:

 • zatrudnionego na dowolną umowę: 40 zł netto miesięcznie

Prowadzenie ewidencji środków trwałych:

 • 25 zł netto miesięcznie za każdy środek trwały wprowadzony do ewidencji, w okresie jego amortyzacji.

Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów lub towarów:  od 750 zł netto miesięcznie.

Ceny za świadczone usługi ustalamy indywidualnie podczas spotkania. Dla nowych klientów, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą proponujemy atrakcyjne rabaty w pierwszym roku.